Toiminta

Harjoitukset

Harjoitusilta on maanantai, klo 18.30 - 21.00 Vaskivuoren lukiossa, Myyrmäessä.

Viikonloppuleirejä järjestetään yleensä kaksi kertaa vuodessa. Erillisiä stemmaharjoituksia pidetään tarvittaessa. Lisäksi ennen konsertteja voi olla ylimääräisiä harjoituksia.
Vierailut eri paikkakunnille, jopa ulkomaanmatkat kuuluvat kuoron toimintaan.

Hallinto

Käytännön asioiden hoidosta vastaa johtokunta, johon jäsenet valitaan vuosikokouksessa. Syyskokouksessa vahvistetaan toimintasuunnitelma ja valitaan eri toimikuntia käytännön tehtäviin, mm. järjestämään juhlia ja hoitamaan sisäistä tiedonkulkua.

Miten kuoroon pyritään ja mitä jäsenyys edellyttää

Yleensä kuoro ottaa uusia jäseniä syksyllä toimintakauden alussa. Pyrkijälle järjestetään koelaulu. Laulukauden aloituspäivästä saa tietoa aikuisopiston ohjelmasta.

Mitä kuoron jäsenyys edellyttää

Kuoromatkojen kustannuksiin kuoro voi jossain määrin osallistua. Jäsenyys velvoittaa käymään säännöllisesti kuoron harjoituksissa.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut

Kuoron puheenjohtaja Eija Kangas-Virtanen puh. 0400-709596.
Vuosittainen jäsenmaksu on ollut 50 €/ kausi. (Taukolaiset 2 x 30e). Lisäksi aikuisopisto määrittää vuosittain oman korvauksensa. Laululeirien majoitus- ja ruokailukustannukset kukin laulaja maksaa itse.